Hvorfor velge Accountflow?

Sist oppdatert: 18.02.2019 14:09

Mange av dagens avstemmingsverktøy trekker ut verdier som rene saldobalanser, eller overskriver de eksisterende transaksjoner. Det innebærer at man er nødt til å avstemme fra gitt tidspunkt til et annet.

Accounflow husker alle transaksjoner der de ble trukket ut, slik at du ikke bare trenger å avstemme periodevis eller ved rapportering.
Nå kan du gjennomføre ukentlige- eller daglige-avstemminger, som vi kaller for "løpende avstemming".

Dette vil medføre at arbeidet tilknyttet periodeavslutning og rapportering kan verifiseres og kontrolleres tidligere, hvilket fordeler arbeidsmengden til et mer håndterbart nivå, slik at arbeidshverdagen til dine ansatte blir jevnere og mer forutsigbar.

Effektivitet - Samhandling - Kontroll

Accountflow avstemming

20%
40%
50% effektivitet*