Randi Regnskap - Et byrå som tør å tenke nytt!

Det beste er å være i et system hvor alt er samlet, og alle jobber sammen. Med Accountflow kommer du mye raskere i mål med en aktivitet som egentlig ikke gir så mye verdi for kunden, men som er viktig at utføres korrekt likevel"

- Axel Brynjulfsen - Co-founder og COO i Randi Regnskap
f.v. Jarl Holst Henriksen (Randi Regnskap), Axel Brynjulfsen (Randi Regnskap) og Sebastian Aavik (Accountflow)

En bransje i endring

Med innovative satsninger som Cutters og Dr.Dropin har Askeladden & Co revolusjonert en rekke tradisjonelle tjenesteytende næringer. Ved å sette søkelys på effektivisering og automatisering har selskapet brukt tilsvarende metodikk for å revolusjonere en annen fragmentert bransje; nemlig regnskapsbransjen. Dette har vært ideen bak Randi Regnskap som tilbyr komplett regnskap til en fast lav pris.

- Vi satt og undersøkte masse forskjellige bransjer, og så at regnskapsbransjen hadde et stort potensial for å tenke nytt, sier Henriksen.

Gjennom markedsundersøkelser fant gründere Jarl Holst Henriksen og Axel Brynjulfsen ut at det var et ønske om større forutsigbarhet blant kundene som kjøpte regnskapstjenester. De ville vite hva de betalte for, og hvor mye det ville koste dem.

- Dette ga oss ideen om å lage en hyllevare som besvarte alle disse ønskene. De skulle få en pakke som inneholdt alt de trengte til en fast pris hver måned, uten skjulte kostnader, forteller Henriksen.

Brynjulfsen utdyper:

- Produktet vårt er veldig definert, og inneholder de tingene vi mener er viktigst for den delen av markedet vi sikter mot. Det betyr selvfølgelig også at vi må si nei til de bedriftene vi ikke passer for.

Kostnadseffektivitet og automatisering i fokus

Selskapets beslutning om å bevege seg vekk fra den tradisjonelle forretningsmodellen, basert på «betal-per-time», og heller ty til fastpris per oppdrag, krevde imidlertid høy effektivitet, gode systemer og hard prioritering.

- Siden vi har fastpris er det viktig å være ekstremt effektive. Det er den eneste måten vi tjener penger på, sier Henriksen

Han forklarer videre at for å få forretningsmodellen til å virke er de nødt til å ha solide interne prosesser og systemer som fungerer godt. Av den grunn har de valgt å kun bruke 24SevenOffice som økonomisystem, og derfor blitt skikkelig gode på det.

- Det samme gjelder med Accountflow. Det er en genial måte å prosessere data på, legger Henriksen til.

Fra klipp-og-lim til automatisert avstemming

Før selskapet valgte å ta i bruk Accountflow sin løsning for skybasert avstemming, opplevde de mye repetitivt «klipp-og-lim» arbeid mellom diverse regneark. Avstemming var en tungvint prosess som førte til dårlig oversikt og høy risiko for feil. I tillegg opplevde de at det var svært utfordrende å spore transaksjoner tilbake i tid.

- Det var veldig tidskrevende, og vi kjente at vi trengte et system som gjorde det lett å jobbe effektivt med avstemming, sier Brynjulfsen

- Vi så på en del forskjellige systemer, og var ikke i tvil om at vi skulle velge Accountflow. Vi liker utfordrere, og dere sitter ikke fast i én måte å gjøre ting på, fortsetter Henriksen.

- Accountflow skilte seg veldig ut ved at systemet hekter seg på transaksjonene i hovedboka i stedet for å kun se på balansen. Du får også spesielt god oversikt over forskuddsbetalte kostnader, legger Brynjulfsen til.

Han forklarer at automatikken var det som virkelig solgte inn systemet. Fremover kunne de stole på at Accountflow gjorde den manuelle inntastingsjobben slik at regnskapsførerne deres kun trengte å kontrollere avvikene. Avstemming er lovpålagt, og Accountflow hjelper de med å være compliant.

At Accountflow er integrert med Altinn, bank og økonomisystem gjør at de nå enkelt kan fange opp endringer automatisk. Før måtte de grave ned i tidligere perioder for å hente ut tall og lime de inn på nytt. I Accountflow ligger oppsettet klart, og de får god oversikt over mva. og offentlige avgifter.

- Det beste er å være i et system hvor alt er samlet, og alle jobber sammen. Med Accountflow kommer du mye raskere i mål med en aktivitet som egentlig ikke gir så mye verdi for kunden, men som er viktig at utføres korrekt likevel, avslutter Brynjulfsen.

Vi i Accountflow gleder oss til å følge dere fremover og ønsker dere lykke til!

(Vi hjelper gjerne deg som leser å kutte kostnader i din regnskapsavdeling! Trykk her for å slå av en prat)