Dashboard for ledere

Se progresjon på kontonivå, selskapsnivå og per ansatt. Dette motiverer brukere å avstemme større volumer hver dag som effektiviserer bedriftens tidsbruk.

Tilgang overalt

Produktet vårt lever i “Google Cloud” som gir tilgang hvor enn man måtte være. Bruk hvilken som helst datamaskin for sikker gjennomføring av bedriftens avstemming.

Automatisk avstemming

Automatiske prosesser gir intelligente forslag og økt presisjon.

Fremtiden ligger i fordelene.

Oversikt og presisjon

AF sin differensieringsmetode øker kvaliteten på bedriftens avstemming.

Økt presisjon og bedre lønnsomhet.

Redusert tidsbruk

Reduser eller fjern tungvinte og tidskrevende manuelle-prosesser.

Accountflow sparer bedriften tid og penger.

Avstemmingsmaler

Hovedboksavstemming

Mal for dokumentasjon av saldo på konto som for eks. bank eller reskontro allerede avstemt i andre systemer.

Last opp notater, importer bankrader i csv format. Ta i bruk transaksjon-mot-banktransaksjonavstemming, eller bruk autoavstemming.

Bankavstemming

Sammenligner og automatisk avstemmer banktransaksjoner mot regnskapet.

Integrasjon mot "Open Banking og PSD2" hos landets største banker er under utvikling.

Generell avstemming

Bli kvitt tungvinte manuelle prosesser med bruk av Excel i din hverdag med avstemming.

Få full kontroll og oversikt med avstemming som automatiserer dine rutiner.

MVA

Fullstendig integrert mot regnskapssystem og altinn.

Systemet kontrollerer og varsler om evt. differanser mellom innrapportert og regnskapsført MVA.

Lønn

Fullstendig integrert mot regnskapssystem og Altinn.

Systemet kontrollerer og varsler om evt. differanser mellom innrapportert (A07) og regnskapsført aga, feriepenger og skattetrekk.

Anlegg

Få fullstendig oversikt over driftsmidlene i selskapet.

Systemet kalkulerer driftsmidlenes verdi i henhold til satt avskrivningsplan, evt nedskrivnings eller andre hendelser og sammenligner dette mot bokført verdi i regnskapet.

Allerede integrert

Accountflow er ferdig integrert med 52+ økonomi, fakturering, CRM, e-post og E-Commerce-apper*.

Uni Micro
24SevenOffice
PowerOffice GO
ConnectMyApps
Visma Business
Xledger
Trippeltex
Se alle apper

Meld din interesse

Fremtidens gevinst ligger i fordelene du kan skape i dag.