Løpende avstemming

Avstemmingsverktøy trekker ofte ut verdier som rene saldobalanser eller overskriver eksisterende transaksjoner.

Dette innebærer at man er nødt til å avstemme fra et gitt tidspunkt til et annet.

Verktøyene kan være regneark med spesialtilpassede makroer eller andre personavhengige tilpassinger som ikke er skalerbare og trengs opplæring for å mestre.

Accountflow motiverer brukere til å gjennomføre daglige eller ukentlige avstemminger, dette kaller vi for løpende avstemming.

Løpende avstemming medfører at arbeidet tilknyttet periodeavslutting og rapportering kan kontrolleres og verifiseres langt tidligere.

Arbeidsflyten blir mer håndterbart, noe som gir en jevnere og mer forutsigbar arbeidshverdag.

Dashboard for ledere

Se progresjon på kontonivå, selskapsnivå og per ansatt. Dette motiverer brukere å avstemme større volumer hver dag som effektiviserer bedriftens tidsbruk.

Tilgang overalt

Produktet vårt lever i “Google Cloud” som gir tilgang hvor enn man måtte være. Bruk hvilken som helst datamaskin for sikker gjennomføring av bedriftens avstemming.

Spar tid med en enklere arbeidsflyt

Accountflow avstemming sparer mange arbeidstimer

20%
40%
Økt effektivitet og automasjon

Automatisk avstemming

AF sine automatiske prosesser gjør det lettere enn noen gang å lykkes.

Derfor gir systemet intelligente forslag til åpne poster og nye funksjoner.

Oversikt og presisjon

AF sin differensieringsmetode øker kvaliteten på bedriftens avstemming.

En regnskapsavdeling med økt presisjon og bedre lønnsomhet.

Redusert tidsbruk

AF reduserer eller fjerner tungvinte og tidskrevende manuelle-prosesser.

Jobb smartere. Accountflow sparer bedriften tid og penger.

Avstemmingsmaler

Hovedboksavstemming

Mal for dokumentasjon av saldo på konto som for eks. bank eller reskontro allerede avstemt i andre systemer.

Last opp notater, importer bankrader i csv format. Ta i bruk transaksjon-mot-banktransaksjonavstemming, eller bruk autoavstemming.

Bankavstemming

Sammenligner og automatisk avstemmer banktransaksjoner mot regnskapet.

Integrasjon mot "Open Banking og PSD2" hos landets største banker er under utvikling.

Generell avstemming

Bli kvitt tungvinte manuelle prosesser med bruk av Excel i din hverdag med avstemming.

Få full kontroll og oversikt med avstemming som automatiserer dine rutiner.

MVA

Fullstendig integrert mot regnskapssystem og altinn.

Systemet kontrollerer og varsler om evt. differanser mellom innrapportert og regnskapsført MVA.

Lønn

Fullstendig integrert mot regnskapssystem og Altinn.

Systemet kontrollerer og varsler om evt. differanser mellom innrapportert (A07) og regnskapsført aga, feriepenger og skattetrekk.

Anlegg

Få fullstendig oversikt over driftsmidlene i selskapet.

Systemet kalkulerer driftsmidlenes verdi i henhold til satt avskrivningsplan, evt nedskrivnings eller andre hendelser og sammenligner dette mot bokført verdi i regnskapet.

Allerede integrert

Accountflow er ferdig integrert med 52+ økonomi, fakturering, CRM, e-post og E-Commerce-apper*.

Uni Micro
24SevenOffice
PowerOffice GO
ConnectMyApps
Visma Business
Xledger
Trippeltex
Se alle apper

Meld din interesse

Fremtidens gevinst ligger i fordelene du kan skape i dag.