Aider sparer 80% på avstemming av lønn

I denne kundehistorien blir vi bedre kjent med Kristin Grøtte i Aider som har vært tett på samarbeidet med Accountflow helt siden starten.

Hvem er Aider?

Aider er et rasktvoksende regnskapsbyrå med over 500 ansatte som tilbyr en rekke tjenester innen regnskap, rådgivning og teknologi. Aider har som mål å være et komplett kompetansehus for næringslivet, og for å hjelpe dem oppnå dette målet bruker de Accountflow til å avstemme regnskapet for sine kunder. Vi tok en prat med Kristin Grøtte, seniorkonsulent og ansvarlig for effektivisering i Aider, for å høre hvordan samarbeidet har vært.

Avstemte i regneark

«For oss er det et kvantesprang å få et automatisert system.» forklarer Grøtte. Før Aider gikk over til Accountflow var Excel-ark det eneste systemet de brukte og måtte derfor manuelt «punche» inn tall for hver eneste termin. Med Accountflow har Aider sett en betydelig tidsbesparelse, spesielt innenfor lønnsområdet. Tidligere kunne avstemming av arbeidsgiveravgift og skattetrekk på en termin på en kunde ta opptil tre kvarter, «Hvis du ikke har noen avvik i Accountflow så gjør du det fort på 10 minutter,» fortsetter Grøtte.

For Aider er det viktig med sikkerhet og vite at kundene deres kan alltid stole på dem. «Avstemming av lønn og moms i Accountflow gir en helt annen sikkerhet enn å bruke et manuelt regneark.» forklarer Grøtte. En av hovedfordelene med Accountflow er den økte sikkerheten som kommer med å hente tallene direkte fra ERP-systemet og Altinn. "Du har ingen mulighet til å manipulere de tallene som kommer derfra. Alle avvik vil tyte ut og gi behov for forklaring».

Et system for hele markedet

Aider har mange forskjellige kunder med mange forskjellige behov, det var derfor viktig for dem å finne et system som kunne fungere for de fleste. Grøtte sier: "Jeg tror Accountflow har vært veldig gode på å definere at de skal være et allment system som skal fungere veldig godt for 95%. Da beholder du også den enkelheten og den renheten i systemet." Dette gir Aider muligheten til å betjene alle sine kunder på en effektiv og pålitelig måte.

Anbefaler automatisering

Automatisering av manuelle avstemmingsprosesser har gitt Grøtte og Aider bedre kontroll og sikkerhet, frigjort verdifull tid og gjort årsoppgjørene mer oversiktlig. Grøtte vil anbefale Accountflow til regnskapsbyråer som har kunder i alle forskjellige bransjer og størrelser. "Det er effektivt, morsomt og sikkert. Jeg vil si at Accountflow har gjort årsoppgjørene våre mye enklere og mye mer oversiktlig. Og vi har større kontroll på hvilken status vi har på de ulike kundene underveis", avslutter hun.

Se hele kundehistorien her: