Fremtidens Regnskap

Komplett avstemingssystem. Revolusjonerende effektivitet

Startup Lab
Innovasjon Norge
Everyday
Angel Challenge
Tet

Integrasjon på dagen

Accountflow integreres direkte mot dine EPR-løsninger.

PowerOffice Go, Xledger, Tripletex, 24Seven Office +++

Se hvilken her


Smart og automatisert

Accountflow henter automatisk transaksjoner fra ditt økonomisystem for revolusjonerende effektivitet innen avstemming. Accountflow identifiserer automatisk forskjeller og endringer i datasettene, noe som bidrar til å økt kvalitet av bedriftens regnskap.

Fremtidens standard

Accountflow støtter SAF-T og GDPR-standardene slik at man får bedre kommunikasjon mot stat og styrket personvern. Disse er fremtidens standarder som din bedrift bør ta høyde for i dag.

Skalerbart system

Ikke vær avhengig av "det beste excel-arket" eller "macro-ark". Accountflow er designet for at regnskapsførere får bedre kontroll og oversikt, bruker mindre tid på opplæring - slik at metode og kompetanse skalerer internt.

Raskere periodeavslutning

Ledere og ansatte kan til enhver tid se progresjon på kontonivå, selskapsnivå eller per ansatt. Progresjonsoversikten bidrar til at regnskapsførere kan avstemme et større volum hver dag og bli ferdig med periodeavslutning tidligere.

Meld din interesse

Fremtidens gevinst ligger i fordelene du skaper i dag.